حمل بار و  جابه جایی

ماشین حمل بار و باربری

در زمان  باربری و حمل وسایل واسباب اولین نکته که به نظر می رسد انتخاب و تعداد ماشین باربری خواهد بود. بطور کلی می توان ماشین های باربری را در سه دسته ماشین سبک به عنوان مثال وانت، وانت پراید و وانت نیسان و استفاده ازماشین های نیمه سنگین که شامل کامیون و خاور هستند و دسته سوم ماشین های سنگین مثل   تریلی و  کُمپرسی تقسیم می شوند.

ماشین حمل بار و باربری

برای انتخاب نوع ماشین مناسب حمل بارباید به دونکته توجه داشت .اول اینکه به  نوع بار ومیزان اسباب و لوازم توجه داشت . در انتخاب  وسیله مورد انتخاب  باید حجم، اندازه و نوع اجناسی که حمل خواهد شد باید در نظر گرفت. سپس به مسیر و مقصد بارباید توجه داشت که اگر حمل باربصورت درون شهری باشد از ماشین های سبک و نیمه سنگین استفاده می شود و برای حمل بار به مقصد  خارج شهری از ماشین های سنگین استفاده می شود.

پس از انتخاب ماشین باربری نحوه چیدمان وسایل در  ماشین حمل بار اهمیت دارد.اگر چیدمان به گونه ای انجام شود که برای سایر وسایل جایی نماند مجبور خواهید شد بیش از یکبار ماشین برای جابجایی استفاده کنید که باعث صرف وقت و هزینه مازاد خواهید شدپس چیدمان باید به نحوی باشد که از حداکثر فضای ماشین استفاده شود تا وسایل در فشار قرار نداشته باشند.

با توجه به شرایط و حالت های ممکن برخی از ویژگی ها باید در ماشین های بابری(تعرفه کامیون باربری) قرار داشته باشد. امکان بارش باران یا حتی  برف وشدت گرد وخاک  را نمی توان دقیقا پیش بینی کرد بهمین دلیل جهت آسیب ندیدن وسایل داخل بار داشتن سقف برای این قسمت ضروری می باشد.
به علت وارد شدن ضربه و امکان جابجایی وسایل باید ضربه گیریا از وسایلی مانند پتو و موکت  جهت قرار دادن بین وسایل  استفاده شود.
ازهمه مهمتر باید در انتخاب راننده دقت لازم انجام شود که فرد علاوه بر تجربه و تسلط کافی احساس مسولیت و امانت داری را دارا باشد.
اگر در مورد انواع ماشین حمل بار اطلاعاتی ندارید می توانید از مشاوره اساس کشی ما استفاده نمایید و نوع ماشین باربری مورد نظر خود را تشخیص دهید. به علاوه در صورت تمایل می توانید ماشین باربری را از ما اجاره نمایید.

آمار سایت

Website Traffic

مهمانان