شرکت هاي باربري و وظایف آن ها

شرکت هاي باربري و وظایف آن ها

اصلی ترین وظیفه شرکت هاي باربري و حمل و نقل جابجایی وسایل و لوازمی است که توسط مشتریان درخواست می گردد. اما بر خلاف تصور ما وظیفه این از شرکت ها فقط به این امر محدود نبوده و آن ها در ارتباط با انجام امور خود داراي قوانین و اصولی هستند که نقش مهمی در تعیین سطح حرفه اي بودن آن ها دارد. این اصول و قوانین در بیشتر کشور ها یک الزام است و در حال حاضر در کشور ما نیز مورد توجه می باشد.

باربري ها قبل از هر چیز باید از کیفیت تجهیزات حمل و نقلی خود اطمینان حاصل کرده تا بتوانند سلامت و ایمنی بارها و اثاثیه را تضمین نمایند و بدون کمترین خسارت و ضرر وسایل مشتریان خود را حمل و جابجا نمایند. در حقیقت کیفیت و خدمات ایده ال امروزه حرف اول را در هر شرکت یا کسب و کاري خواهد زد.

از جمله وظایف شرکت هاي باربري می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

  •  استفاد از خودرو هاي مناسب و استاندارد جهت انجام امور مربوط به جابجایی
  •  استفاده از لوازم و تجهیزات مناسب جهت بسته بندي و ضربه گیري وسایل
  •  ارائه خدمات مشاوره اي مناسب براي مشتریان قبل از انجام عملیات باربري
  • سرعت عمل به همراه دقت و کیفیت خدمات  به کارگیري رانندگان و افراد حرفه اي و با تجربه در این کار
  •  داشتن روحیه انتقاد پذیري و رسیدگی به شکایات مشتریان
  •  خدمات شبانه روزي و اهمیت دادن به وقت مشتریان
  •  ارائه بیمه نامه نامه در خصوص حوادث و پیشامدهاي احتمالی
  •  دریافت هزینه مناسب بر اساس نوع خدمات اعم از میزان بار یا مسافت
  •  رعایت اصول ایمنی در حین انجام کار
  •  و ...

 

سخن آخر با توجه به موارد مطرح شده می توان به این نتیجه رسید که شرکت هاي باربري ضمن توجه به امر جابجایی بایستی کیفیت خدمات و محافظت از اقلام و لوازم مشتري را نیز مد نظر قرار داده و مشتري مداري را سر لوحه کار خود قرار دهند. بدون شک ارائه بهترین خدمات توسط شرکت هاي باربري نیاز به افراد حرفه اي و با تجربه دارد که تا حد زیادي نتایجی از جمله ایمنی کار ، اطمینان مشتري از نحوه کار و نیز عدم خسارت به مشتري را به دنبال خواهد داشت. این شرکت ها داراي اصول و قوانین و وظایفی در پذیرش مسئولیت هاي خود هستند که در این مقاله به قسمتی هایی زیادي از آن ها اشاره گردیده شد.

آمار سایت

Website Traffic

مهمانان