اتوبار چیست | تفاوت و شباهت آن با باربري چیست

اتوبار چیست ؟ و تفاوت و شباهت آن با باربري چیست ؟ کلمه اتوبار از ترکیب دو بخش اتو به معناي اتومبیل ( خودرو ) و بار تشکیل شده است. اتوبار شرکتی است که اصلی ترین خدمات آن در ارتباط با جا به جایی کالاها و اقلام مشتریان از نقطه اي به نقطه دیگر است.

کلمه اتوبار از ترکیب دو بخش اتو به معناي اتومبیل ( خودرو ) و بار تشکیل شده است. اتوبار شرکتی است که اصلی ترین خدمات آن در ارتباط با جا به جایی کالاها و اقلام مشتریان از نقطه اي به نقطه دیگر است. این جا به جایی می توان درون شهري یا برون شهري باشد. بیشتر افراد در کاربرد هاي روزمره خود لغت اتوبار و باربري را به یک منظور استفاده می نمایند. اما در حقیقت اتوبار به معنی حمل و نقل وسایل فقط از راه زمینی است ، در صورتی که باربري در معناي گسترده تري شامل حمل و نقل بار از راه زمینی ، هوایی و دریایی را نیز می دهد. همچنین در بیشتر شهر ها به شرکت هایی که به جا به جایی وسایل و اساب و اثاثیه منزل اختصاص داشته اتوبار می گویند و به آن دسته از شرکت هایی که به منظور جابه جایی هر نوع از بار و وسایل تأسیس شده اند باربري می گویند. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژي و نیاز بیشتر مردم به جا به جایی وسایل و کالاهایشان روش هاي نوین فراوانی براي این مهم ایجاد شده است و تغییرات اساسی در صنعت حمل و نقل به وجود آمده است.

بسیاري از این شرکت ها علاوه بر حمل و نقل هاي درون شهري توانایی فعالیت بین استانی و حتی بین المللی را نیز دارند. در دنیاي مدرن امروزي نیاز به جا به جایی بارها و اقلام متفاوتی وجود دارد ، اقلامی شامل وسایل منزل ، تولیدات کارخانه هاي مختلف ، مصالح ساختمانی و غیره که هر کدام ماشین مخصوص به خود را نیاز دارد. به عنوان مثال براي جا به جایی مواد غذایی با شرایط خاص و فاسد شدنی به ماشین هایی مجهز به یخچال و خنک کننده نیاز بوده و یا براي حمل شن و ماشه به ماشین مخصوص به این کار نیاز می باشد.

بنابراین شرکت هاي اتوبار و بار بري باید به تبع شغل و فعالیت هاي خود داراي تجهیزات تخصصی مناسبی بوده و بسیار حرفه اي عمل نمایند. چرا که مشتریان عموماً به دنبال بالاترین کیفیت خدمات در ارتباط با حمل و نقل کالاهاي خود هستند. خدماتی از قبیل بسته بندي مناسب بارها ، تضمین ایمنی بار ها ، سرعت عمل مناسب و مشتري مداري از وظایفی است که در صورت اهتمام به آن ها کسب رضایت مشتریان را براي شرکت هاي اتوبار به دنبال خواهد داشت.

آمار سایت

Website Traffic

مهمانان